Lesvoorwaarden

 • De tarieven zijn op basis van 18- of 36 lessen per schooljaar vanaf september tenzij anders vermeld en zijn exclusief lesboeken.
 • Alle presentaties zijn gratis.
 • Een normale lesdag wordt vervangen voor een repetitiedag met aansluitend een optreden in de loop van het cursusjaar.
 • Tarieven voor lessen aan cursisten van 21 jaar of ouder zijn inclusief 21% BTW.
 • De betaling wordt in 5 termijnen betaald: in september, november, januari ,maart en mei. Het bedrag dient uiterlijk de 25e van de desbetreffende maand voldaan te zijn.
 • Bij te late betaling wordt er automatisch een herinnering gestuurd.
 • Beëindiging van de lessen is alleen mogelijk aan het einde van het cursusjaar.
 • Slechts in bijzondere gevallen is tussentijds stopzetten van de lessen mogelijk.
 • Bij ziekte van de leerling dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden via de mail of sms.
 • Bij ziekte van de docent vinden geen inhaallessen plaats, dit zijn maximaal 2 lessen per jaar op basis van 36 lessen of 1 les op basis van 18 lessen.
 • Bij overschrijding van de 1 of 2 lessen zal in overleg met de leerling de les(sen) worden ingehaald of terugbetaling van het lesgeld plaatsvinden.
 • De terugbetaling zal dan plaats vinden aan het einde van het cursusjaar in juli.

Korte cursussen

 • Voor korte cursussen t/m 14 lessen gelden bovenstaande lesvoorwaarden niet.
 • Lesmateriaal voor korte cursussen is eenmalig €10,-.
 • Aan het einde van de korte cursus worden de ouders uitgenodigd in de les.
 • Voor korte cursussen dient de betaling in één termijn voldaan te worden.
 • Beëindiging van korte cursussen is alleen mogelijk aan het einde van de cursus.
 • Bij ziekte van de leerling dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden via de mail of sms.
 • Bij ziekte van de docent vinden geen inhaallessen plaats, dit is maximaal 1 les.
 • Bij overschrijding van 1 les zal in overleg met de leerling de les worden ingehaald of terugbetaling van het lesgeld plaatsvinden.
 • De terugbetaling zal dan plaats vinden aan het einde van de korte cursus.